Σύνθετη αναζήτηση Σύνθετη αναζήτηση
42

PUFENDORF Samuel, Sieben Bücher von denen Thaten Carl Gustavs Königs in Schweden.

add Οι σημειώσεις σας 
Περιγραφή θέσης
Sieben Bücher von denen Thaten Carl Gustavs Königs in Schweden. 

Mit Vortrefflichen Kupfern ausgezieret und mit nothigen Registern versehen aus dem Lateinischen ins Hoch-teutsche uebersetz von S. R. Nuernberg 1697. In Verlegung Christoph Riegels. Gedruckt mit Knorzischen Schrifften.  (36,5 x 24 cm.), k. [4], s. 734, k. [33], s. 24, frontispis,  12 portretów na osobn. tabl. w miedziorycie, 115 miedziorytów rozkł. (w tym wielokrotnie) na osobn. tabl.,  w tekście inicjały i winiety w miedziorycie, opr. perg. z epoki.
(Estr. T. 25).  Dzieło opisuje szczegółowo wojny Szwedów z Polską i Danią w latach 1654 - 1660. Tekst ilustrowany wg. rysunków sporządzonych przez Erika Dahlberga, inżyniera i generalnego kwatermistrza, towarzyszącego wojskom szwedzkim. Ryciny wykonane przez rytowników francuskich, szwedzkich, holenderskich, m. in.: Blesendorff, Boulanger, Cochin, Cordier, W. Swidde, F. de Lapointe i in. Wiele rycin poświęcono Polsce; Panorama Krakowa, Warszawy, sceny bitew pod Warszawą, Toruniem, Malborkiem, plany miast i twierdz: Gdańska, Sandomierza, Łowicza, Brzegu, Piotrkowa. Na szczególną uwagę zasługuje odbita z 13 płyt miedzianych piękna panorama Sztokholmu o długości 4,5 m, ze wspaniałym sztafażem. Wszystkie ilustracje odznaczają się wysoką wartością dokumentalną i artystyczną. Bogaty sztafaż rycin jest cennym materiałem do studiów nad budownictwem, sztuką wojenną, kostiumologią epoki baroku. Nieliczne ślady zawilg., zabrudz. i zabrązowień, na 2-óch kartach niew. ubytek marginesu bez szkody dla treści. Karty tekstowe, podobnie jak tablice miedziorytnicze zachowane w dobrym lub b. dobrym stanie, jedynie najdłuższy miedzioryt (kondukt żałobny Karola Gustawa) z naddarciami, niew. postrzępieniami i pomarszczeniami. Oprawa pergaminowa z epoki z otarciami i zabrudzeniami, na tylnej okładce niew, ubytek pergaminu w dolnym narożniku. Pieczęcie: "Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego", na karcie przedtyt. zapiska numeryczna. Na wyklejce exlibris: "Jacob Friedemann Graf und Herr von Werthern" (1739-1806), cesarski hrabia, dyplomata i wysoki urzędnik państwowy elektoratu Saksoni.  Piękne, kompletne i rzadkie dzieło.
Δημοπρασία
Βιβλιοπωλείο παλαιών βιβλίων Wójtowicz, Δημοπρασία αριθ. 61.
gavel
Ημερομηνία
14 Οκτώβριος 2023 CEST/Warsaw
date_range
Τιμή εκκίνησης
10 618 EUR
Τιμή πώλησης
11 680 EUR
Πλειοδότηση
110%
Εμφανίσεις: 152 | Αγαπημένα: 7
Δημοπρασία

Antykwariat Wójtowicz

Βιβλιοπωλείο παλαιών βιβλίων Wójtowicz, Δημοπρασία αριθ. 61.
Ημερομηνία
14 Οκτώβριος 2023 CEST/Warsaw
Εξέλιξη Δημοπρασίας

Δημοπρατούνται όλες οι θέσεις

Χρέωση δημοπρασίας
10.00%
Η OneBid δεν λαμβάνει πρόσθετη χρέωση για την δημοπράτηση.
Αυξητική προσφορά
  1
  > 5
  100
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Κανονισμός
Σχετικά με την δημοπρασία
FAQ
Σχετικά με τον Πωλητή
Antykwariat Wójtowicz
Επικοινωνία
Antykwariat Wójtowicz s.c.
room
ul. Szpitalna 19
31-024 Kraków
phone
-
keyboard_arrow_up