Σύνθετη αναζήτηση Σύνθετη αναζήτηση

Εκδόσεις


Νομισματολογία
Νομισματολογία

Προτεινόμενα

Rentzmann Wilhelm, Numismatisches Wappen-Lexicon
Numismatisches Wappen-Lexicon (1865)
Rentzmann Wilhelm
, Zbiór ciekawy XIV tablic numizmatycznych
Zbiór ciekawy XIV tablic numizmatycznych (1844)

Joachim Lelewel, O monetach błaznow i niewiniątek z powodu dzieła Rigollota kilka słów Joachima Lelewela
O monetach błaznow i niewiniątek z powodu dzieła Rigollota kilka słów Joachima Lelewela (1860)
Joachim Lelewel
Witold Bolcewicz, Katalog Monet Polskich
Katalog Monet Polskich (1902)
Witold Bolcewicz
Karol Plage, Monety bite w miedzi za panowania Stanisława Augusta
Monety bite w miedzi za panowania Stanisława Augusta (1897)
Karol Plage
Karol Plage, Monety bite dla prowincyi polskich przez Austryę i Prusy oraz monety Wolnego Miasta Gdańska, Księstwa Warszawskiego i w oblężeniu Zamościa
Monety bite dla prowincyi polskich przez Austryę i Prusy oraz monety Wolnego Miasta Gdańska, Księstwa Warszawskiego i w oblężeniu Zamościa (1906)
Karol Plage
, Monety wszystkich państw na ziemi i ich wartość
Monety wszystkich państw na ziemi i ich wartość (1903)

Karol Plage, Okres Stanisława Augusta w historyi numizmatyki polskiej
Okres Stanisława Augusta w historyi numizmatyki polskiej (1913)
Karol Plage
keyboard_arrow_up