Σύνθετη αναζήτηση Σύνθετη αναζήτηση
1092

ROCZNIK Towarzystwa Heraldycznego. Red. Władysław Semkowicz. Lwów i Kraków 1908-1913, 1920-1932. T. 1-11. 4....

add Οι σημειώσεις σας 
Περιγραφή θέσης
ROCZNIK Towarzystwa Heraldycznego. Red. Władysław Semkowicz. Lwów i Kraków 1908-1913, 1920-1932. T. 1-11. 4. opr. nieco późn. ppł. w 6 wol.
Czas. BJ 7, 136. Opr. niejednolite i lekko otarte, poza tym stan dobry. Obj. poszczególnych tomów od 100 do ponad 300 stron. Komplet wydawniczy. Od tomu 5, z roku 1920 zmiana miejsca wydawania na Kraków, zaś od tomu 8 za lata 1926/927 zmiana tytułu na "Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego". Na końcu ostatniego wol. wprawiono: Lasocki Zygmunt – Dołęga czy do Łęga? O powstaniu nazwy rodu i herbu Dołęga i rozsiedleniu Dołęgów w okolicach Łęga, oraz Legenda o rycerzu Dołędze. Cieszyn 1932. Nakł. autora, 4, s. [2], 38, tabl. 1. Zaw. m.in.:
T. 1 - "Elektorowie królów Władysława IV, Michała Korybuta, Stanisława Leszczyńskiego i spis stronników Augusta III" w zestawieniu J. Dunina-Borkowskiego i M. Dunina-Wąsowicza
T. 2 - F. Piekosiński "Wypisy heraldyczne z ksiąg poborowych"
T. 3 - W. Semkowicz "Wywody szlachectwa w Polsce XIV-XVII w."
T. 4 - H. Polaczkówna "Szlachta w Siewierzu Biskupim w latach 1442-1790"
T. 5 - K. Sochaniewicz "O kolebce roku Zamojskich i o Piwach-Prawdzicach na Rusi", A. Prochaska "Utrata i odzyskanie szlachectwa", K. Dobrowolski "Zużytkowanie metryk kościelnych do badań naukowych"
T. 6 - P. Dąbkowski "Szkice z życia szlachty sanockiej w XV wieku", S. Dziadulewicz "Drobiazgi heraldyczne"
T. 7 - B. Namysłowski "Merki rybaków pomorskich. Przyczynek do heraldyki i folkloru", W. Semkowicz "Łosk i wygaśnięcie Korybutowiczów"
T. 8 - S. Dziadulewicz "Rekognicjarz poborowy powiatu tucholskiego", S. Pomarański "Do genealogji Józefa Gołuchowskiego"
T. 9 - Z. Wdowiszewski "Ród Bogorjów w wiekach średnich", S. Kozierowski "Ród Porajów-Różyców", S. Mikucki "Barwa w heraldyce średniowiecznej"
T. 10 - M. Friedberg "Klejnoty Długoszowe krytycznie oprac. i na nowo wydał"
T. 11 - L. Wyrostek "Ród Dragów-Sasów na Węgrzech i Rusi Halickiej".
Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego – pismo wydawane w latach 1905-1913 we Lwowie, a w latach 1920–1932 w Krakowie pod redakcją Władysława Semkowicza (początkowo pod nazwą "Rocznik Towarzystwa Heraldycznego"). Pismo poświęcone było nie tylko heraldyce, ale również sfragistyce i genealogii. Poza artykułami K. Dobrowolskiego, Stanisława Kozierowskiego, S. Mikuckiego, B. Namysłowskiego, Hanny Polaczkówny, A. Prohaski i innych, pismo zamieszczało polską bibliografię heraldyczno-genealogiczną w opracowaniu Zygmunta Wdowiszewskiego. Rocznik został wznowiony jako „Nowa seria” przez odrodzone Polskie Towarzystwo Heraldyczne i t. I(XII) ukazał się w 1993 r. (ISSN 1230-803X). Od t. I do VIII redaktorem był zmarły w 2010 r. prof. Stefan Krzysztof Kuczyński, od 2010 r. (tom IX) tę funkcję pełni Sławomir Górzyński. Rocznik wydawany jest w Warszawie przez Wydawnictwo DiG. Tom X w 2011 r. ukazał się równolegle w języku polskim i angielskim. (Wikipedia).
Δημοπρασία
138η δημοπρασία αρχαιοτήτων (17/18-06-2023)
gavel
Ημερομηνία
17 Ιούνιος 2023 CEST/Warsaw
date_range
Τιμή εκκίνησης
360 EUR
Τιμή πώλησης
396 EUR
Πλειοδότηση
110%
Εμφανίσεις: 55 | Αγαπημένα: 0
Δημοπρασία

Antykwariat RARA AVIS

138η δημοπρασία αρχαιοτήτων (17/18-06-2023)
Ημερομηνία
17 Ιούνιος 2023 CEST/Warsaw
Εξέλιξη Δημοπρασίας

Δημοπρατούνται όλες οι θέσεις

Χρέωση δημοπρασίας
10.00%
Η OneBid δεν λαμβάνει πρόσθετη χρέωση για την δημοπράτηση.
Αυξητική προσφορά
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Κανονισμός
Σχετικά με την δημοπρασία
FAQ
Σχετικά με τον Πωλητή
Antykwariat RARA AVIS
Επικοινωνία
Antykwariat "RARA AVIS" s.c.
room
ul. Szpitalna 11
31-024 Kraków
phone
+48124220390
Ωράριο λειτουργίας
Δευτέρα
10:00 - 18:00
Τρίτη
10:00 - 18:00
ΤεΤάρτη
10:00 - 18:00
Πέμπτη
10:00 - 18:00
Παρασκευή
10:00 - 18:00
Σάββατο
10:00 - 14:00
Κυριακή
Κλειστά
keyboard_arrow_up