Δημοπρασίες, Νομίσματα

Προτεινόμενα

UNC/AU/XF+
XF/XF- R6
XF-/VF+ R6-7
VF+/XF- R5-6

Zygmunt III Waza, talar 1630, Bydgoszcz, MASVR I NEG

timer 16 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
1 068 EUR
XF R5
XF/XF+

Wolne Miasto Gdańsk, 10 guldenów 1935, Berlin, RZADKIE

timer 16 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
1 068 EUR
XF/XF+

Wolne Miasto Gdańsk, 10 guldenów 1935, Berlin, RZADKIE

timer 16 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
1 068 EUR
AU

USA, Liberty Head, 20 dolarów 1904, Filadelfia

timer 16 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
1 068 EUR
Proof/Proof

Australia, Kangur, 200 dolarów 2001 P, Perth, UNC

timer 16 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
2 135 EUR
Proof-/Proof

Australia, Kangur, 200 dolarów 1993 P, Perth

timer 16 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
2 135 EUR
AU

USA, Liberty Head, 20 dolarów 1894, Filadelfia

timer 16 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
1 068 EUR
XF/XF+

USA, Liberty Head, 20 dolarów 1874 S, San Francisco

timer 16 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
1 068 EUR
AU

USA, Liberty Head, 20 dolarów 1894, Filadelfia

timer 16 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
1 068 EUR
AU

USA, Saint Gaudens, 20 dolarów 1927, Filadelfia

timer 16 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
1 068 EUR
AU R6

Królestwo Polskie, 1 fenig 1917 - piękny - rzadkość

timer 51 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
1 752 EUR
VG+

1.000 złotych 1794 - A

timer 51 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
21 904 EUR
XF/XF+

Konstytucja 5 złotych 1925 - 100 perełek - rzadka

timer 51 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
1 752 EUR
 

Powstanie listopadowe, Pudełko PAMIĄTKA z monetami 1831

timer 51 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
2 190 EUR
F+

500 złotych 1794 - A

timer 51 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
26 285 EUR
XF R6
NGC MS61

Zygmunt III Waza, Dukat Gdańsk 1595

timer 51 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
7 666 EUR
VF+/XF R8
AU

5 złotych 1925 - E - Konstytucja

timer 51 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
1 752 EUR
XF- R6

Second Polish Republic, Nike 5 Zlotych 1932 - the RAREST

timer 51 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
4 381 EUR
VF RRRR
NGC MS63+
Proof-

LUSTRZANE 10 złotych 1934 Strzelecki Piłsudski

timer 51 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
2 190 EUR
NGC MS63 MAX R6

August II Mocny, Dukat Toruń 1702 - RZADKOŚĆ

timer 51 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
9 857 EUR
XF R7

Jan II Kazimierz, Trojak Wilno 1652 - rzadkość

timer 51 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
3 286 EUR
XF

Konstytucja 5 złotych 1925 - 81 perełek - rzadka

timer 51 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
1 095 EUR
NGC MS62 R5

Stefan Batory, Dukat Gdańsk 1586

timer 51 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
8 762 EUR
NGC AU58

Władysław IV Waza, Talar Bydgoszcz 1634

timer 51 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
2 628 EUR
XF+ R4

Poniatowski, PRÓBA złotówka 1771 - tygiel

timer 51 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
1 095 EUR
XF-

Zygmunt III Waza, Talar Bydgoszcz 1627

timer 51 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
1 314 EUR
VG

Królestwo Polskie, 1 rubel srebrem 1858

timer 51 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
1 095 EUR
NGC AU55 MAX R4
XF+

Księstwo Warszawskie, Talar 1812 IB - piękny

timer 51 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
1 095 EUR
XF- R5

Sztandar 5 złotych 1930 - GŁĘBOKI - PIĘKNY

timer 51 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
1 095 EUR
VG+

10 złotych 1924 - III EM. A

timer 51 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
1 095 EUR
NGC AU55 Ber.50zł

Poniatowski, Dukat 1791 EB - ze wstęgą

timer 51 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
4 381 EUR
NGC MS61 R6

August II Mocny, Dukat Toruń 1702 - RZADKOŚĆ

timer 51 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
7 666 EUR
~VF

10 złotych polskich 1822 IB

timer 51 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
1 314 EUR
PMG 25

10 złotych 1924 - II EM. G

timer 51 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
1 643 EUR
VF+

Władysław IV Waza, Talar Bydgoszcz 1642 GG

timer 51 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
2 190 EUR
F-VF

Getto Łódź, 20 marek 1943 - b.rzadkie

timer 51 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
1 095 EUR
 

August III Sas, Medal koronacyjny 1734 r.

timer 51 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
1 095 EUR
PMG 55

500 złotych 1944 ...owe - BH

timer 51 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
1 752 EUR
VF

Władysław IV Waza, Talar Toruń 1637 II

timer 51 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
1 095 EUR
~VF

August II Mocny, Medal pośmiertny 1733

timer 51 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
2 190 EUR
AU

10 złotych 1919 - S.3.A. - fioletowa klauzula

timer 51 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
4 381 EUR
PMG 64 EPQ

Gdańsk, 2 guldeny 1923 - październik

timer 51 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
2 190 EUR
NGC PF62 C R5

KLIPA 10 złotych 1933 Traugutt - b.rzadka

timer 51 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
5 257 EUR
NGC PF69 UC

500 złotych 1976 Kazimierz Pułaski

timer 51 ημέρες
Τιμή εκκίνησης
1 314 EUR
keyboard_arrow_up
+